^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Eglise F.J.K.M. Montrouge Paris (SP37) - Au Temple de l'Eglise Protestante Unie (EPU - ERF) - 64, rue Maurice Arnoux 92120 Montrouge

Accès par :   Métro4 Terminus Montrouge   /   Bus 68 Place Jean Jaurès   /   Périphérique Porte de Chatillon   /   G.P.S. : fjkm montrouge

Playlist - lecture en cours

Nous sommes jeudi 08 décembre 2016
FISAORANA
Ho an'ny Mpitandrina sy ny Birao ary ny Fiangonana FJKM sy ny Sampana ao aminy avy.
 
Montrouge Paris, Wagner, Ziona Vaovao Paris, Champigny
 
Ry havana,
 
Ho aminareo mandrakariva anie ny Fiadanan'i Jesoa Tompo
 
Ny Filoha sy ny Biraon'ny Synodamparitany Vato Fehizoro Ampitandranomasina (37), dia maneho etoana ny Fisaorana sy Fankasitrahana anareo Mpitandrina mivady, ny Biraon'ny Fiangonana, ny Diakonina rehetra,  ary ny Sampana ao aminareo avy, noho ny fiombonana sy ny firaisan-kina naseho tamin'ny fiarahana nanatanteraka ny Fikarakarana rehetra tamin'iny Fivoriamben'ny Synodamparitanintsika ny 5-6 Novambra 2016  iny.
 
Mankasitraka indrindra ry havana, fa noho ny fiaraha-mientana teo amin'ny tsirairay dia tanteraka soa aman-tsara iny fotoana iny. Mankasitraka anareo tamin'ny Filarakarana ny Sakafo rehetra, ny fandraisana vahiny, ny toerana samihafa.
Tsy hain'ny Synodamparitany ny hangina manoloana ny fikelezan'aina nasehonareo sady naneho ny fanahin'ny fanetre-tena sy ny fanompoana ny Tompo izany rehetra izany.
 
Tsy afaka hamaly anareo isam-batan'olona sy isam-pianakaviana tamin'izay nataonareo koa  ny synodamparitany, fa dia nakambana amin'ny teny fohy ihany izany rehetra izany "MANKASITRAKA".
Ny Tompo Jesoa anie hanonitra ny kitapo izay nanesorana tamin'ny vola laninareo ka nahazoana nanatanteraka iny fivoriantsika iny, hanonitra ny hery lany, ny fotoana izay natolotrareo ho fiaraha-mientana ho fampandroana ny Asan'Andriamanitra iombonantsika ato anatin'ny Synodamparitany.
Nahatratra ny isa 379 moa ny isantsika mpiara-mivavaka rehetra tonga teny amin'ny Centre Huit omaly iny.
 
"Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny Anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo (ny Kristiana sy ny Fiangonana) sady mbola manompo ihany." Hebreo 6.10

Misaotra ny Tompo Jesoa isika noho izany , ary dia irintsika ny hitohizan'ny fiombonana sy ny fiaraha-miasa ka samy niezaka araka izay tandrify azy ny rehetra .
Andriamanitra Tsitoha Rain'i Jesoa Kristy Tompo anie hamaly fitia  anareo tsirairay avy "fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo ".
Ho aminareo rehetra anie ny fiadanan'ny Tompo Jesoa .
 
Amin'ny anaran'ny Filoha sy ny Biraon'ny Synodamparitany 37
Ny mpitantsoratra
Jean D'Elinivo Emmanuel
TORITENY

Multimédia: Autres formats:

PROCHAIN CULTE
dim.         4 déc. 

 

à 15h30


à l'E.P.U.

64 rue Maurice Arnoux, 92120 Montrouge


Métro 4: Montrouge / Métro 13: Chatillon-Montrouge
puis Bus: Place Jean-Jaurès ou GPS: "fjkm"

Renseignements: +33 6 03 17 65 82  
ou   +33 6 80 76 84 92

PERIKOPA

ANKASITRAHAN'NY TOMPO NY ASAN'NY MINO

ALAHADY 06 Novambra: Alahady XXIV manaraka Trinite

 • Gen 4.1-5
 • Mat 10.40-42
 • Heb 6.9-12

ALAHADY 13 Novambra: Alahady XXV manaraka Trinite

 • Isa 58.6-12
 • Lio 14.12-14
 • 1 Tim 5.1-8

ALAHADY 20 Novambra: Alahady XXVI manaraka Trinite - SAMPATI

 • Job 42.7-10
 • Mar 14.3-9
 • Fil 4.15-23

ALAHADY 27 Novambra: Advento I

 • Isa 62.10-12
 • Lio 19.11-28
 • Kol 3.22-25

 

ANKALAZANA NY TOMPO NY ASAN'NY MINO

ALAHADY 04 Desambra: Advento II

 • Isa 26.11-15
 • Mat 5.13-16
 • 1 Pet 2.11-12

ALAHADY 11 Desambra: Advento III - Sampana Sekoly Alahady

 • Sal 8.1-9
 • Lio 1.57-66
 • 1 Kor 10.31-11.1

ALAHADY 18 Desambra: Advento IV

 • Mik 5.1-5
 • Lio 1.67-80
 • 2 Tes 1.11-12

ALAHADY 25 Desambra: Krismasy - Fiantsoana SEFALA

 • Isa 7.10-16
 • Mat 2.1-12
 • Efe 1.1-14

©FJKM Montrouge Paris 1985 - 2016.